Archanioł Gabriel

Archanioł Gabriel

"Światło ujawnia wszystko, a cokolwiek zostanie odsłonięte, samo w sobie staje się światłem".

św. Paweł

Wszyscy jesteśmy zaznajomieni z ideą stawiania sobie celów. Kiedy trzykrotnie rozpylimy tą esencję nad sobą, a jej subtelne częstotliwości przenikną do naszego pola energii, wówczas poszerza się nasza perspektywa i postrzeganie naszego przeznaczenia.

Wyciszenie, którego możemy doświadczyć w przestrzeni energii Gabriela, może uwolnić nas od uzależnienia od zakorzenionych form i myśli tak, że bezgraniczne i odwieczne ?Źródło- może wyrazić się poprzez nas. W ten sposób otwieramy drzwi, aby wejść w kontakt z naszym prawdziwym celem.

Gabriel może wesprzeć nas w znalezieniu wewnętrznego obserwatora i uzmysłowieniu sobie naszej świadomej obecności, naszych najbardziej ukrytych mocy i zdolności.

Świadomość naszych wrodzonych zdolności i talentów będzie kształtowała nasze przeznaczenie, a nasze przeznaczenie podpowie nam, jaki jest nasz prawdziwy cel.

Wówczas nasz ból stanie się paliwem dla świadomości, która w rezultacie będzie coraz jaśniej płonąć. Chętnie staniemy się naczyniem starożytnej alchemii: przemiany nieszlachetnego metalu w złoto- cierpienia w świadomość.

Ta esencja archanielska wspiera utrzymywanie świadomej uwagi, która przecina połączenie pomiędzy przestarzałymi nawykowymi wzorcami a naszym procesem myśli; to doprowadza do zmiany, całkowitej przemiany istnienia ? Przybliżają się szczyty naszej świadomości czyniąc żywym połączenie z naszą inspirującą jaźnią.?

Mike Booth - "Broszura o Esencjach Archanielskich"

źródło: http://www.asiact.org

[ powrót ]