Archanioł Rafael

Archanioł Rafael

Delikatny leśny zapach tej esencji archanielskiej odnosi się do butelki B96 królewski niebieski / królewski niebieski. Trzy rozpryśnięcia tego sprayu napełniają pole aury darem prawdziwego spokoju.

Dzięki wsparciu tej esencji mamy możliwość przebudzenia wyższych funkcji umysłu, wykroczenia poza emocje naszego niższego ja w kierunku wyższej natury. Esencja ta pomaga nam porzucić melodramaty i wybrać jasność ponad popularność; tworzymy możliwość rozpuszczenia naszych wzorców uwarunkowań takich jak krytyczne ocenianie i oderwanie.

"Jasny wgląd i pozbawiona osądzania obserwacja mogą zostać ugruntowane w naszym osobistym doświadczeniu" ("Broszura Esencji Archanielskich").

Regularne używanie tej esencji pomaga nam osiągnąć bezstronność w miejsce wycofywania się i akceptację , bez pozwalania sobie na stanie się pasywnym. Kiedy używamy tej esencji gniew, opór, użalanie się nad sobą , które w dużym stopniu należą do archetypu ofiary, stopniowo rozpuszczają się.

Nasza intuicja pogłębia się a wraz z nią zwiększa się zdolność, aby otrzymywać wglądy z góry, nie tylko dla nas samych, ale także dla ogólnego dobra.

źródło: http://www.asiact.org

[ powrót ]