Archanioł Sandalfon

Archanioł Sandalfon

Archanioł Sandalfon odnosi się do flakonika B98 o takiej samej nazwie. Trzy rozpryśnięcia tego delikatnie odświeżającego sprayu ponad naszą głową może wesprzeć nasze poszukiwania odnośnie znaczenia i doprowadzić do poczucia przynależności.

Ta aromatyczna esencja podnosi świadomość do poziomu serca przynosząc boskie zrozumienie i wewnętrzny spokój. Zostajemy wyniesieni i przeniesieni do zintegrowanej przestrzeni gdzie nie ma podziału pomiędzy duchowością i materią: stajemy się wówczas bardziej zdolni do wydawania mądrych opinii.

Regularne używanie tej esencji archanielskiej pomaga nam spojrzeć na siebie z jasnością i akceptacją - akceptacją, która odzwierciedla zrozumienie ludzkiego piękna zamiast jedynie zarzutów niedoskonałości. Nasze wzrastające współczucie dla siebie samego i ludzkości uwalnia nas od starych negatywnych hamujących nas wzorców.

Pełni naturalnej pokory jesteśmy w stanie pozwolić, aby promieniała nasza duchowa obecność.

Sandalfon pomaga nam wyobrazić sobie Nową Erę, do której zmierzamy na swój własny, unikalny sposób; odpadają nasze zawężone, krytyczne poglądy i wkraczamy w nową przestrzeń całościowej wizji i boskiego zrozumienia. Patrzymy na świat z większą troską i jaśniejszą wizją- z jego dziwactwami i jego boskością: działa przez nas Całość.

Ta esencja archanielska otwiera nas na nasz duchowy cel i bycie bardziej świadomym następnego ewolucyjnego zadania, jaki stoi przed ludzkością. Zdajemy sobie coraz wyraźniej sprawę, że moc spoczywa w naszych rękach, a bycie w pełni mocy oznacza wyrażanie siły życiowej, która działa na rzecz zachowania życia w najszerszym tego słowa znaczeniu.

źródło: http://www.asiact.org

[ powrót ]