ZESTAW MISTRZOWSKI

Zestaw mistrzowski zawiera 15 flakoników ze szkła o pojemności 50ml.

Poszczególne buteleczki odpowiadają energiom Mistrzów i stanowią wydatną pomoc w nawiązaniu kontaktu z tymi energiami. Każdy z flakoników nosi imię mistrza, z którym jest związany.

Do Zestawu Mistrzowskiego należą butelki B50-B64. Kiedy flakoniki te powstały, Vicky Wall powiedziała, że mają one imiona, co odróżnia je od wcześniejszych buteleczek, którym nadawano nazwy. W pewnym sensie flakoniki od numeru 50 do numeru 64 posiadają imiona, które już istniały zanim stworzono buteleczki. Imiona te ze swej wewnętrznej natury nawiązują do koloru każdej z butelek. Flakoniki te narodziły się pełne i kompletne wraz z nazwą promienia, na którym przybyły. W czasie, kiedy powstały, Vicky była nieświadoma pracy Annie Besant, Pani Blawatsky czy wczesnych teozofów. Od Mike`a Vicky poznała teozofistyczną wiedzę na temat promieni i istot Mistrzów przybywających na tych promieniach.

El Morya B50 El Morya - Jak podaje historia, El Morya reinkarnował się jako książę w prowincji Radżahstan w Indiach, osiągnął oświecenie i był znany jako duchowy przywódca. Złożył przysięgę, że będzie pomagał wszystkim ludzkim istotom. Zarówno w tej jak i następnej reinkarnacji, która miała miejsce w Indiach, zobowiązanie, jakie złożył, dotyczące opieki nad ludźmi, odegrało ważną rolę. Następnie El Morya został głównym mistrzem Białego Bractwa, grupy istot, które osiągnęły oświecenie na Ziemi i złożyły ślubowanie, aby pomagać ludziom w rozwoju świadomości.

Kuthumi B51 Kuthumi - Kuthumi był indyjskim szachem (1628-1658), jak również, reinkarnował się jako Pitagoras (około 575-495 p.n.e.) i Święty Franciszek z Asyżu (około 1182- 1226). Podobnie jak El Morya Khutumi był członkiem Białego Bractwa.
Wymowa imienia Khutumi w języku angielskim brzmi jak ?come to me?- co oznacza ?przyjdź do mnie?. Jest to istota energii przekazywanej poprzez buteleczkę 51. Święty Franciszek, który uosabiał tą energię, przekazywał ją ptakom, zwierzętom i dzieciom. Obrazy przedstawiające św. Franciszka zwykle ukazują go otoczonego prze te istoty. Ta sama energia odzwierciedla się w podwójnym przepływie strumieni energii, od świata aniołów do ludzi i od świata ludzi do świata dewów, co czyni buteleczkę 51 pomocną w rozwijaniu percepcji i komunikacji z tymi światami.

Lady Nada B52 Lady Nada - Lady Nada jest oblubienicą Chrystusa. Słowo ?Nada? w sanskrycie oznacza dźwięk. Przetłumaczone ze źródeł sanskrytu Pali oznacza ?święty dźwięk,?- dźwięk ciszy lub bezdźwięczny dźwięk. Jest to związane ze świętym Om, a zatem jest połączone z szóstą czakrą. Istnieje związek pomiędzy kolorem i znaczeniem imienia Lady Nada. Aby wejść w kontakt z nad- ?wewnętrznym dźwiękiem? i osiągnąć jasność, potrzebujemy posiadać umiejętność nie przywiązywania się do doświadczeń zmysłowych.

Hilarion B53 Hilarion - Hilarion był naukowcem w czasach Etrusków, opracował metodę transmutacji energii, która mogła służyć wszystkim istotom. Dzięki temu osiągnął oświecenie. Uważa się, że mistrz Hilarion zainspirował powstanie teozofistycznego dzieła Światło na Ścieżce. Z pracy tej dowiadujemy się, że ? Wielkie i trudne zwycięstwo, pokonanie pragnień indywidualnej duszy jest pracą na wieki?? Transmutacja energii dotyczy nauczenia się lekcji Saturna, które mają do czynienia z czasem oraz głębokim zrozumieniem pojęć czasu i przestrzeni. Hilarion doszedł do oświecenia dzięki głębokim studiom nad energią i procesem czasu i przestrzeni.

Serapis Bey B54 Serapis Bey - Serapis Bey urodził się w jednej z rodzin władców tureckich, którzy rządzili Imperium Osmańskim (1290-1603). Był młodym księciem/królem. Osiągnął oświecenie poprzez rozwój duchowy, którego ścieżką było zrozumienie cierpienia i znalezienie drogi uwolnienia się od cierpienia. Serapis Bey był inspiracją dla wielu przesłań poetów sufickich, szczególnie idei, że poświęcenie się ponad wszystko może wypalić zanieczyszczenia naszej istoty. Podczas wielu okazji, Vicky mówiła, że buteleczka B54 i kwintesencja Serapis Bey są najsilniej działającymi w całym zestawie Aura-Somy.

Chrystus B55 Chrystus - W buteleczce B55, o nazwie Chrystus, przeźroczysty znajduje się w górnej frakcji reprezentując światło. Czerwony w dolnej frakcji butelki reprezentuje ziemię. Zmieszane kolory przedstawiają światło schodzące na ziemski plan, tak jak boskość reinkarnowała się na ziemi pod postacią Chrystusa. Chrystus przynosi przesłanie wybaczenia na ziemię. Chrystus jest jednoczącą siłą, godzącą biegunowość wewnątrz nas, szczególnie biegunowość pomiędzy światłem, które jest ponad nami, i które odciąga nas od ziemi i ziemi samej w sobie, która nieustannie wiąże nas z materialnością.

Saint Germain B56 Saint Germain - Saint Germain jest Mistrzem Istoty wielu reinkarnacji. Pod koniec XVII wieku żył jako książę Rakoczy w rodzinie królewskiej na Węgrzech. Wspierał w tym kraju ruch równości, braterstwa i wolności. Poprzez swoją pracę w imię wyższego celu, osiągnął oświecenie i wyzwolenie w nirwanie. Odegrał również znaczącą rolę w rewolucji amerykańskiej i jako hrabia Saint Germain podczas rewolucji francuskiej. Był w stanie zaszczepić francuskim rewolucjonistom te same idee, którymi wspierał Rosję. Aby uczcić jego pamięć, wiele ulic w Paryżu i całej Francji zostało nazwanych jego imieniem. Saint German jest prawdopodobnie najlepiej znany z reinkarnacji jako Francis Bacon i Wiliam Szekspir.

Pallas Atena i Aeolus B57 Pallas Atena i Aeolus - W starożytnej Grecji, Aeolus był znany jako Bóg wiatrów a Pallas Atena, córka Zeusa była uważana za Boginię mądrości. Imię Pallas Atena oznacza ?potrząsająca włócznią? i Atena jest znana z tego, że przynosi włócznie światła, aby wstrząsnąć i przetransformować ignorancję we wgląd. W starożytnym Egipcie, Aelous i Atena byli znani jako para, Faraon Echnaton ( rządził w latach około 1350 - 1334 p.n.e.) i jego żona Nefretete.
Echnaton, znany jako faraon heretyk, wprowadził kult tylko jednego boga słońca ?Atona. Imię Nefretete znaczy ?piękna/doskonała kobieta , która przyszła? .W obu erach istoty te zajmowały się świadomym śnieniem i umiłowaniem estetyki i piękna.

Orion i Angelica B58 Orion i Angelica - Orion, łowca, jest konstelacją nazwaną imieniem bohatera greckiej mitologii. Konstelacja ta przedstawia także egipskiego boga Ozyrysa, boga śmierci i zmartwychwstania. Angelica jest potoczą nazwą zioła ?Angelica archangelica?. To zioło może osiągać wysokość ośmiu stóp i jest znane ze swojej zdolności ochrony przed plagą i wszystkimi chorobami biorącymi się z przygnębienia i bojaźliwości. Angelica jest symbolem inspiracji i zadowolenia. ?Należy do Słońca i jego ognistą esencję będącą prądem witalnej energii kieruje w naszą duszę?. W Aura-Somie, Orion i Angelica są uznawani jako jedni z ważniejszych aniołów, z jakimi pracujemy w tym systemie.

Lady Portia B59 Lady Portia - Lady Portia jest małżonką Saint Germain (zobacz buteleczka B 56). Przyjmując postać Wiliama Szekspira, Saint Germain napisał piękny monolog dla Lady Portia, w sztuce ?Kupiec Wenecki? akt IV scena 1.
Tak jak przedstawia to monolog, Lady Portia stara się wnieść jakości łaski i miłosierdzia we wszystkie trudności. Jej przesłaniem jest ?nie sadźcie a nie będziecie sądzeni.? Jest zrównoważoną i harmonijną osobą, która akceptuje siebie bez lęku osądzania.

Lao Tsu i Kwan Yin B60 Lao Tsu i Kwan Yin - był mistykiem żyjącym w szóstym wieku naszej ery; Jego imię czasami kojarzone jest jako pseudonim starożytnej mądrości. W czasach Konfucjusza, Lao Tsu napisał klasyczny Taoistyczny tekst zatytułowany ?Droga życia?. Prowadził skromne życie pozostając postacią anonimową.
Kwan Yin jest buddyjskim bóstwem łaski i współczucia. Jej moc jest porównywalna do Matki Boskiej Maryi na Zachodzie, Zielonej Tary w kulturze tybetańskiej czy Matki Boskiej z Gwadelupy w Meksyku i wielu innych starożytnych bóstw starego matriarchatu. Zarówno Lao Tsu jak i Kwan Yin uważani są za Mistrzów.

Sanat Kumara i Lady Venus Kumara B61 Sanat Kumara i Lady Venus Kumara - Sanat Kumara i Lady Venus Kumara reprezentują archetypy Matki i Ojca, modele ról męskich i żeńskich energii wewnątrz jednostki i są rodzicami wszystkich poprzednich Mistrzów. Lady Venus Kumara uosabia potężną zasadę matczynej energii, która troszczy się o dzieci, upewniając się czy warunki dla nich stworzone nie są zbyt trudne. Szczególnie wtedy, gdy mamy odczynienia z głodem lub niebezpieczeństwem- Lady Venus Kumara stara się pomóc.

Maha Chohan B62 Maha Chohan - Maha Chohan jest członkiem Białego Bractwa, był władcą cywilizacji w Lemurii, ale nigdy nie reinkarnował się w fizycznej formie. Lemuria, podobnie jak Atlantyda, zapomniana przez historię, była starożytną cywilizacją, która między innymi była skupiona na twórczym wyrażaniu się poprzez kolor i dźwięk. Zadaniem Maha Chohan, podobnie jak postaci Ojca-Stwórcy, jest intensywna zdolność kreacji, reprezentowana przez jasno-turkusowy kolor. Ta kreatywność powstaje z oceanu czystej uniwersalnej świadomości.

Djwal Khul i Hilarion B63 Djwal Khul i Hilarion - Flakonik B63 jest pierwszą buteleczką w sekwencji flakoników mistrzów, która zawiera energie dwóch mistrzów: Djawl Khul i Hilariona. Ci mistrzowie zielonego promienia, pojawiają się razem, prawdopodobnie dlatego, że ludzkość w swojej wewnętrznej podróży znajduje się obecnie w punkcie pomiędzy splotem słonecznym a sercem. Potrzebujemy, aby Ci dwaj mistrzowie pracowali razem, świadomie współpracowali, aby doprowadzić do nowego początku w harmonii i równowadze.
Vicky Wall mówiła ?Powód, dla którego tych dwóch Mistrzów pojawia się w tej kombinacji kolorów, ma do czynienia z podróżą ludzkości, w tym momencie czasu, pomiędzy splotem słonecznym i szmaragdem serca?.

Djwal Khul B64 Djwal Khul - Djawl Khul jest inspiracją czy Mistrzem ściśle związanym z Alice Bailey. Napisała ona wiele książek, które przypisała przewodnictwu Djawl Khul. Djawl Khul jest znany jako Mistrz Tybetański albo Mistrz Poszukujących; Według Alice Bailey wciąż żyje w Himalajach.

[ powrót ]